Välkommen till Ledarklubben

Genom att reflektera och förstå sig själv får man också en bättre förståelse för andra. Och det är just detta som Ledarklubben handlar om. Vi vänder oss till dig som vill vidga och utforska din syn på hur vi människor fungerar och vad som formar oss. Att genom möten med spännande och kunniga föreläsare få nya och ovärderliga insikter som förbättrar din kommunikation och utvecklar dig som ledare.

Pusselbiten som saknas

Att vara chef och ledare innebär ofta höga krav när det gäller leverans, uppföljning och planering. Resultatrapporter och affärsplaner styr vår vardag och inte sällan är tempot högt både på jobbet och i privatlivet. Vi ska leverera på jobbet, prioritera familjen och hinna med att måna om vår egen hälsa. Livspussel är ett ord som dyker upp allt oftare i beskrivningen av det moderna livet. Men det finns en pusselbit som ofta glöms bort. Tiden för eftertanke och reflektion. Reflektion över varför vi reagerar och agerar som vi gör på jobbet och hemma. Reflektion över varför människor i vår omgivning tänker, tycker och handlar så olika.

Ledarklubben startar i mars 2023

där får du lyssna på intressanta och inspirerande föreläsare under sex tillfällen. Läs mer!

”Ledarklubben är ett forum för reflektion och fördjupning med ledarskapet som ständigt tema. Vi vägleddes av föredragshållare som lyckades med den underbara konsten att vara kunniga, erfarna och nyfikna. De gav mig värdefulla och annorlunda infallsvinklar på chefsrollen. Jag blev verkligen inspirerad!” Tidigare deltagare