HVU

Henriksson Verksamhetsutveckling AB, HVU, startade år 2000. I 22 år har jag hjälpt verksamheter inom både offentlig sektor och näringsliv att hitta praktiska, konkreta lösningar på komplexa problem. Du erbjuds utbildning och rådgivning, individuellt eller i grupp. Skräddarsytt eller utifrån ett beprövat koncept. Din vardag är min utgångspunkt.

Jag jobbar med utveckling av verksamheter och ledare, med kommunikation och helhet som röd tråd. Arbetssättet är praktiskt inriktat och utgår alltid från kundens egen verksamhet. Målet är att utveckla organisationer och ledare att bli starkare och tryggare, med tydliga målbilder och tydlig kommunikation.

Besök gärna HVUs hemsida genom att klicka här: www.hvuab.se